Cách viết Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất

0
2992

Nội dung trong đơn khởi kiện vụ án lao động bao gồm thông tin về bên khởi kiện và bên bị kiện, bên liên quan, nội dung khởi kiện và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Lưu ý: Cách viết Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất dưới đây đây chỉ mang tính chất tham khảo, Quý khách hàng đọc cần tìm hiểu và nghiên cứu quy định Của bộ Luật tố tụng dân sự hoặc tham khảo ý kiến luật sư trước khi áp dụng vào thực tế.

 cach viet don khoi kien vu an lao dong duoc toa an ap dung moi nhat
    Ảnh: Cách viết Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất

I. Cách viết Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

       

                                                                                    …….., ngày ………….tháng ….. năm ……

 ĐƠN KHỞI KIỆN

 Kính gửi: Tòa án nhân dân …………………………..

  1. Người khởi kiện:

Bà ……………… sinh năm ………….

CMND số: ……………. cấp ngày ………….. tại Công an ………………

Thường trú: ………………………….. ……………….

Điện thoại: 0978 369 986

  1. Người bị khởi kiện:

CÔNG TY TNHH ……………………….

Người đại diện theo pháp luật: ………………….         Chức vụ: Giám Đốc

Địa chỉ:  …………………………….

 Điện thoại: ……………………………..

NỘI DUNG KHỞI KIỆN BỔ SUNG NHƯ SAU:

Ngày 28  tháng 03 năm …… tôi đã khởi kiện Công ty TNHH . tại Tòa án nhân dân ……………… buộc:

  1. Công ty TNHH ………… hủy quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ngày …………… trái pháp luật. Tôi không quay trở lại làm việc.
  2. Buộc Công ty TNHH ………… phải bồi thường cho tôi số tiền về chế độ thai sản, chế độ bảo hiểm, bồi thường về sa thải người lao động do đơn phương chấm dứt hợp đồng, bồi thường tổn thất về tinh thần với tổng số tiền là: ……….. đồng .

Khi làm đơn khởi kiện tôi chỉ tính mức lương theo hợp đồng lao động ……… đồng/tháng tại thời điểm năm 2…. Do lúc làm đơn khởi kiện chưa tính đến mức lương thực tế tại thời điểm chấm dứt hợp đồng là ……. đồng/tháng. Nay tôi viết đơn này đề nghị Tòa án nhân dân …………… giải quyết theo đơn khởi kiện bổ sung như sau:

Tôi yêu cầu Công ty TNHH ……… phải bồi thường cho tôi theo mức lương thực tế hàng tháng là: ………. đồng/tháng, cụ thể các khoản tiền tôi yêu cầu Tòa án giải quyết buộc Công ty phải bồi thường như sau:

  • Về chế độ thai sản: Căn cứ Điều 157 BLLĐ 2012, Điều 34, Điều 31, Điều 39 LBHXH số tiền tôi được hưởng là:

Mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc của tôi là: ……. đồng. tôi lao động với công việc bình thường. Vì vậy, tôi được hưởng số tiền là:

Trợ cấp khi sinh con: ……. đồng  X 6 tháng = ….. đồng.(Ba mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi bốn ngàn đồng).

  • Trợ cấp 1 lần khi sinh con: 2 tháng x 1.300.000 đồng = …….. đồng.
  • Chế độ bảo hiểm: Công ty phải bồi thường số tiền mà công ty không đóng BHXH cho tôi trong thời gian công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi (Ngày chấm dứt hợp đồng lao động ……) đến thời gian Tòa án đưa vụ án ra xét xử tạm tính đến ngày ………… là ………. tháng:

Căn cứ khoản 1 Điều 18, Tại khoản 2 Điều 94, khoản 1 Điều 91 và Khoản 1 Điều 92 LBHXH quy định thì:

Tôi đóng 8% BHXH theo khu vực và công ty quy định trong bảng lương x tổng số mức lương theo hợp đồng lao động x tổng số tháng mà Công ty phải đóng cho tôi là 10 tháng (do Công ty vi phạm chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 14/08/2017 đến thời điểm Tòa án đưa vụ án ra xét xử là 10 tháng) được tính là:

8%/1 tháng  x  ………đồng x 10tháng = …………….

Tổng số tiền Công ty phải bồi thường về chế độ thai sản, trợ cấp 1 lần khi sinh con, bảo hiểm xã hội cho tôi tạm tính là:

 …………………………………………………..

  • Bồi thường thiệt hại cho tôi trong suốt thời gian Công ty tự ý đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định chủa bộ luật lao động, cụ thể:

Bồi thường một khoản tiền lương trong những ngày tôi không được làm việc theo quy định của bộ luật lao động kể từ ngày ………. đến thời điểm mở phiên tòa xét sử sơ thẩm tạm tính đến ngày ……. là ……….tháng, Căn cứ vào hợp đồng lao động tiền lương thực tế được hưởng hàng tháng là …….. đồng. Như vậy, Công ty phải trả cho tôi tiền lương là:

5.729.000đồng X ……….. tháng = ………………………..

– Bồi thường cho tôi ít nhất 02 tháng tiền lương quy định tại khoản 1 điều 42 bộ luật lao động 2012 theo hợp đồng lao động tôi ký kết với công ty là:

……….. X 02 tháng = ………………………….

– Bồi thường khoản tiền do Công ty vi phạm thời hạn báo trước theo quy định tại khoản 5 điều 42 bộ luật lao động 2012 là:

………….000đồng X 45 ngày = ………………

– Bồi thường trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 48 BLLĐ: Tôi lao động cho công ty hơn 9 năm (từ năm 2008 đến năm 2017) nên tiền trợ cấp thôi việc tạm tính là:

………….. X  4 tháng = ……………………………………….

Bồi thường về tổn thất tinh thần do Công ty chấm dứt hợp đồng trái quy định pháp luật, khoản bồi thường bù đắp về tinh thần thì mức tối đa bồi thường không quá 60 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định, tôi yêu cầu tính 20 tháng lương tối thiểu, lương tối thiểu hiện nay tại ………….., vùng 1 là 3.500.000 đồng x 20 tháng = 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng).

  • Số tiền tôi yêu cầu Công ty TNHH ………………. bồi thường cho tôi về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và tổn thất tinh thần là:

………………………………………………………………………….

  • Như vậy, Tổng số tiền tôi yêu cầu Công ty TNHH …………………..bồi thường cho tôi theo đơn khởi kiện tạm tính đến ngày……………là:

……………………………………………………………….. đồng).

Kính mong Quý Tòa xem xét và thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                                         Người khởi kiện

II. Dưới đây là Cách viết Mẫu đơn khởi kiện lao động được tòa án áp dụng mới nhất

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

III. Hồ sơ khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất

– Đơn khởi kiện (theo mẫu). 

– Bản sao Giấy CMND (Hộ chiếu); Hộ khẩu (có Sao y bản chính). 

– Hợp đồng lao động. 

– Quyết định chấm dứt HĐ lao động hoặc quyết định sa thải, thông báo cho nghỉ việc; 

– Quyết định, biên bản hòa giải của hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp quận, huyện của Hội đồng hòa giải cấp cơ sở hoặc của hội đồng trọng tài lao động thành phố đối với những trường hợp tranh chấp lao động tập thể;

 – Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến nội dung tranh chấp (nếu có); 

– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao). 

– Nếu người sử dụng lao động khởi kiện thì phải nộp thêm các giấy tờ về tư cách pháp lý như: giấy phép đầu tư, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy phép đăng ký kinh doanh, nội quy, quy chế, thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp, giấy ủy quyền nếu người đại diện theo pháp luật không tham gia vụ kiện. Biên bản các cuộc họp xét kỷ luật nếu có; 

Nếu bạn đang thắc mắc và cần Dịch vụ Luật sư hướng dẫn Cách viết Mẫu đơn khởi kiện vụ án lao động được tòa án áp dụng mới nhất, hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo tổng đài: 0902.750.335 hoặc Zalo: 01692669220 để được giải đáp và hỗ trợ.