Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

0
1142

Một số người lợi dụng quan hệ quen biết rồi mượn tiền, vay tiền số lượng lớn rồi không trả. Vì vậy, khi đòi lại khoản nợ đã cho mượn, cho vay là bài toán khó của cá nhân, tổ chức từ trước đến nay. Đây là công việc rất khó khăn và nhạy cảm, đòi hỏi người đi thu nợ phải nắm rõ các vấn đề pháp lý như thủ tục khởi kiện, hồ sơ khởi kiện nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, Luật Gia Minh cung cấp Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất và thủ tục khởi kiện đòi nợ để quý khách tham khảo.

Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất..
              Ảnh minh họa:  Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất

I. Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất và cách viết đơn khởi kiện để tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                   ……., ngày …. tháng …năm ….

ĐƠN KHỞI KIỆN             

Kính gửi:  Tòa án nhân dân huyện ……………………………….

  1. Người khởi kiện:

Bà …………….., sinh năm…………….

CMND số: ………. Cấp ngày ……………….. tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

  1. Người bị kiện:

Ông …………………, sinh năm ……..

CMND số: ………. Cấp ngày 29/04/2014 tại Công an tỉnh ………….

Địa chỉ thường trú: ………………….  Điện thoại: ………………….

Điện thoại: ……………

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn (và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan):

          Nguyên vào ngày 24/03/2018 tôi và ông ……… có thỏa thuận và ký hợp đồng cho cá nhân vay tiền với số tiền là: …….. đồng (………. triệu đồng), lãi suất thỏa thuận là: 1%/tháng để kinh doanh, làm ăn kinh tế. Theo thỏa thuận trong hợp đồng cho vay cá nhân thì ông …….. phải có trách nhiệm thanh toán cả gốc và lãi trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ………… đến ngày ……………..

          Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng ông ………. đã nhận đủ tiền để kinh doanh và tiêu dùng cá nhân. Từ lúc ông ……. vay tiền của tôi thì ông ……. có trả cho tôi duy nhất một lần vào tháng ………. với số tiền: …….. (……. trăm ngàn đồng) tiền nợ lãi. Kể từ ngày ….. đến nay ông ……. không thanh toán thêm bất cứ khoản tiền nào mặc dù tôi đã nhiều lần đến nhà, gọi điện nhắc nhở nhưng vẫn cố tình không trả và trốn tránh.

Do ông Khánh vi phạm hợp đồng, vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên tôi viết đơn khởi kiện yêu cầu Tòa án nhân dân huyện ……. giải quyết buộc ông………thanh lý hợp đồng trả cho tôi số tiền nợ bao gồm các khoản sau:

  • Trả toàn bộ khoản nợ gốc: ……………….. đồng
  • Trả khoản bộ khoản nợ lãi từ ngày …… cho đến ngày Tòa án đưa vụ án ra xét xử tạm tính hết ngày ………… với số tiền lãi là: ……………….đồng.

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện:

  1. Hợp đồng cho cá nhân vay tiền ngày …………………..
  2. CMND + Sổ hộ khẩu của tôi (Bản photo sao y).
  3. CMND +Sổ hộ khẩu của ông ……………………. (Bản photo)
  4. Giấy ủy quyền ngày ………………… (Bản chính).

  – Tổng cộng: có 06 loại giấy tờ.

Kính đề nghị Tòa án nhân dân huyện ……………… sớm xem xét, thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Tôi xin thành thật biết ơn và trân trọng.

 

 

           Người khởi kiện

Quý khách tham khảo thêm hướng dẫn viết đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất sau đây:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

II. Thủ tục khởi kiện đòi nợ mới nhất.

Thứ nhất: vấn đề về thủ tục khởi kiện:      
Theo Quy định của Bộ luật tố tụng dân sự: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết vụ án dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước bị xâm phạm”.

Ngoài ra, Bộ luật dân sự hiện hành cũng quy định: “Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị xâm phạm”.

Do đó, trong khoảng thời gian 2 năm kể từ ngày mà quyền lợi của bạn bị xâm phạm thì bạn có thể làm đơn khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền  lợi của mình.
Hồ sơ khởi kiện đòi nợ mới nhất nộp tại Tòa án bao gồm:       
– Đơn khởi kiện (theo mẫu);   
– Các tài liệu, chứng cứ chứng minh cho yêu cầu khởi kiện là có căn cứ và hợp pháp.
– Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu gia đình (có chứng thực hoặc công chứng).
– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn khởi kiện (bạn phải ghi rõ số lượng bản chính, bản sao)- các tài liệu này bạn phải đảm bảo có tính căn cứ và hợp pháp.
  Thứ hai: Về vấn đề án phí: Quý khách đóng tạm ứng án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự nơi Tòa án nhận đơn khởi kiện.

Nếu Quý khách đang thắc mắc và cần Mẫu đơn khởi kiện đòi nợ mới nhất hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo tổng đài: 0902.750.335 hoặc zalo: 01692669220 để được giải đáp và hỗ trợ.

Bình luận

Vui lòng nhập nhận xét của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn tại đây