Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

0
1637

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp thường phát sinh nghành nghề mới hoặc giảm bớt đi một số ngành nghề để thêm nghành nghề khác phù hợp với nhu cầu kinh doanh của Công ty.Vì vậy, việc đăng ký bổ sung thay đổi ngành, nghề kinh doanh để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh là rất cần thiết. Bài viết dưới đây Luật Gia Minh hướng dẫn về thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh cho bạn tham khảo:

I. Một số quy định về thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 • Căn cứ Điều 5, 6, 7, 8 Luật Đầu tư 2014;
 • Căn cứ Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp về việc bổ sung, thay đổi nghành nghề kinh doanh như sau:
 1. Khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Ví dụ:

Tên ngành Mã ngành
Xây dựng nhà các loại 4100
Tổ chức, giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Ví dụ:

Tên ngành Mã ngành
Lắp đặt hệ thống điện

Chi tiết: lắp đặt hệ thống điện lạnh, hệ thống điện công trình dân dụng, công nghiệp đến 35KV

4321
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết: Thiết kế quy hoạch xây dựng

7110
 1. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
 2. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
                     Ảnh minh họa: Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

II. Hồ sơ bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

 1. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Theo mẫu quy định)
 2. Kèm theo các loại giấy tờ sau:
 • Đối với Công ty TNHH Một Thành viên: Quyết định của chủ sở hữu
 • Đối với Công ty TNHH Hai thành viên trở lên: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên
 • Đối với Công ty Cổ phần: Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông
 • Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ của công ty.

Chú ý: Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

III. Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo quy định hiện nay hồ sơ được nộp trực tuyến, các bạn phải đăng nhập và mở một tài khoản nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, sau đấy gửi bản scan lên hệ thống và trong 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét, hồ sơ hợp lệ sẽ gửi cho các bạn Email xác nhận và văn bản chấp thuận hồ sơ bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Khi các bạn mang hồ sơ bản in lên phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư cán bộ bộ phận một cửa sẽ trả kết quả đăng ký kinh doanh mới cho bạn.

IV. Biểu mẫu thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

TÊN DOANH NGHIỆP

Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Định

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

 1.  THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Ngành, nghề kinh doanh sau khi thay đổi4:

STT Tên ngành Mã ngành
     

 Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

                                             ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

V. Dịch vụ tư vấn thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh của Luật Gia Minh gồm:
 • Tư vấn và soạn thảo các hồ sơ.
 • Thay mặt khách hàng giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Cung cấp hồ sơ đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho khách hàng.

Bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo không được áp dụng trong trường hợp cụ thể. Nếu bạn đang thắc mắc và cần hướng dẫn Thủ tục bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Quảng Nam, Đà Nẵng. Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo tổng đài: 0902.750.335 hoặc Zalo: 01692669220 Email: Luatgiaminhhcm@gmail.com để được tư vấn và hỗ trợ.