Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng

0
1682

Bạn đang muốn cộng tác với một ai đó để góp vốn mở công ty cổ phần? Nhưng bạn không hiểu rõ về thủ tục, hồ sơ đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng để bắt đầu kinh doanh? Bạn chưa nắm rõ phải thực hiện từ đâu. Nắm được những khó khăn đó, Luật Gia Minh chia sẻ những kiến thức tổng quan về điều kiện và các bước Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng chính xác, đầy đủ, đúng pháp luật giúp bạn hoàn thành giấy phép kinh doanh cho Công ty của bạn và hạn chế rủi ro cho công ty khi đi vào hoạt động.

I. Khái niệm về Công ty cổ phần?

Căn cứ điều 110 – Luật Doanh nghiệp số Luật số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa 13 ban hành có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

 • Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

“a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty cổ phần có quyền phát hành cổ phần các loại để huy động vốn”.

Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng
  Ảnh minh họa: Dịch vụ Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng

 II. Các bước Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng cần những gì?

Bước 1: Chuẩn bị các thông tin cần thiết để soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cổ phần. 

 1. Thông tin của người đại diện pháp luật và các cổ đông sang lập.
 • CMND hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu sao y công chứng không quá 3 tháng, thời hạn CMND không quá 15 năm của người đại diện pháp luật và của các cổ đông sang lập ( cổ đông là cá nhân);
 • Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác (trường hợp người thành lập là tổ chức)
 • Địa chỉ hộ khẩu thường trú của các cổ đông góp vốn và người đại diện pháp luật ( cổ đông góp vốn là cá nhân);
 • Địa chỉ chỗ ở hiện tại của các cổ đông góp vốn và người đại diện pháp luật ( cổ đông góp vốn là cá nhân);
 • Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông;
 1. Tên công ty cổ phần dự kiến để đăng ký kinh doanh
 • Tên công ty phải viết được bằng tiếng việt, phải có tối thiểu hai thành tố là loại hình doanh nghiệp + tên riêng.
 • Ví dụ: “CÔNG TY CỔ PHẦN A “  Loại hình là: “CÔNG TY CỔ PHẦN”, Tên riêng là: “A” 
 • Tên công ty không được trùng lặp với tên công ty đã có trước đó ( Áp dụng trên toàn quốc) 
 1. Địa chỉ trụ sở công ty dự kiến để đăng ký kinh doanh
 • Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 
 • Chung cư có chức năng để ở thì không được phép đặt địa chỉ trụ sở công ty để thực hiện chức năng kinh doanh ở đó, tuy nhiên ở một số trung tâm thương mại/chung cư thì chủ đầu tư có xin chức năng kinh doanh cho những khu xác định và cụ thể như lầu trệt, tầng 1, tầng 2… Còn đối với những địa chỉ khác có xác định địa chỉ rõ ràng thì các bạn hoàn toàn có thể đặt địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp để kinh doanh.
 1. Ngành nghề kinh doanh
 •  Ngành nghề kinh doanh phải khớp theo mã ngành cấp 4 trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc gia. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để được thành lập (Ví dụ: điều kiện về chứng chỉ hành nghề, điều kiện về giấy phép con, điều kiện về vốn pháp định…). 
 1. Vốn điều lệ  đăng ký
 • Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty. 
 • Vốn điều lệ ảnh hưởng đến mức thuế môn bài mà doanh nghiệp phải đóng hàng năm như sau:
 • vốn điều lệ từ 10 tỷ trở xuống mức thuế môn bài là 2.000.000 đồng/ năm;
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ mức thuế môn bài là  3.000.000 đồng/ năm.

III. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng gồm những giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 2. Điều lệ công ty.
 3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức

 1. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
 • a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
 • b) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
 • c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

IV. Trình tự thực hiện Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng

+ Trường hợp đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng trực tiếp:

 • Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận.

+ Trường hợp đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:

 • Hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

+ Trường hợp đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh:

 • Hồ sơ đăng kýdoanh nghiệp qua mạng điện tử hợp lệ được quy định tại Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP;
 • Người đại diện theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được cấp Tài khoản đăng ký kinh doanh.
 • Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

V. Dịch vụ Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng của Luật Gia Minh:
 • Tư vấn toàn bộ thông tin và thủ tục giấy tờ ban đầu để thành lập công ty cổ phần.
 • Tư vấn tên công ty, địa chỉ công ty,
 • Tư vấn ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật.
 • Tư vấn toàn bộ các vấn đề liên quan khác trước khi thành lập công ty cổ phần.
 • Thực hiện soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ, nhận kết quả
 • Tư vấn tất cả các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp.

Luật Gia Minh cam kết sẽ mang đến cho bạn dịch vụ Đăng ký kinh doanh công ty cổ phần Quảng Nam, Đà Nẵng tốt nhất. Khi có bất kỳ vướng mắc nào hãy liên hệ theo tổng đài: 0902.750.335 Zalo: 01692669220 để được đội ngũ luật sư giỏi – uy tín về luật doanh nghiệp tại Quảng Nam, Đà Nẵng giải đáp và tư vấn một cách nhanh nhất.